fbpx
ymd muhasebe ve denetim

Sektörler

Bugünkü iş dünyasında , rekabet edilebilir düzeyde kalabilmenin başlıca yöntemi riskler ve kazançlar arasında doğru dengeyi bulmaktır.
İşletmeler faaliyetlerinde istenilen performans ve sürdürülebilir bir mali yapı elde etmek arzusundadırlar.Bu arzularının gerçekleşmesi ile de doğru bilgiye istenildiği zaman ulaşılmaya ve doğru ve güvenilir bilgiyi verebilecek profesyonel kişilere ihtiyaç duyarlar.

YMD Muhasebe ve Denetim farklı sektörlerdeki geniş tecrübesine bağlı olarak, değişik iş kollarında faaliyet gösteren firmalara üst seviyede bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.
Yılların tecrübesi ve bilgi birikimi ile işletmelerin sektör koşullarına bağlı olarak değişen vergi mevzuatı konusunda zamanında bildirilmeleri ve hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameleri tam ve eksiksiz olarak ilgili mercilere sunmalarını sağlamaktayız.
Hizmet verdiğimiz sektörlerle ilgili bilgileri ve bu sektörlere sağladığımız hizmetleri bulabilirsiniz.

BANKACILIK

Finansal sistem ile ekonominin tümü arasındaki ilişki istikrarlı ve işleyen bir ekonomide performansın en önemli belirleyicilerindendir.KKTC’nde 2000-2001 bankalar krizinden sonra yaşanan yeniden yapılanma süreci,sistemin yapısını büyük boyutlarda değiştirmiştir.2001 yılında yasallaşan KKTC Bankalar Yasası,KKTC’nde faaliyet gösteren bankaların durumları ve faaliyetlerini düzenleyen bir yasa olarak hazırlanmış ve uygulaması ile birlikte ülkede bankacılık sektörlerinde bir istikrar sağlanmıştır.

KKTC Bankacılık Yasası ve ilgili tebliğleri gereğince bankaların düzenli olarak KKTC Merkez Bankası gözetim ve denetim için raporlar sunmaları gerekmektedir.Yine bu yasa çerçevesinde bankaların her yıl bağımsız denetimden geçmeleri bir koşul olarak belirtilmiştir.
Gittikçe daha da uzmanlaşılan bankacılık sektörü küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak farklı enstrümanlarla müşterilerine yeni hizmetler sunmaktadır.Gelişen bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların yerel mevzuat ile uluslararası bankacılık ve denetim kurallarına uygun olarak da sistemlerini risklere karşı tedbirli bir şekilde geliştirmek zorundadırlar.
YMD Muhasebe ve Denetim uzun yılların deneyimi ve tecrübeli elemanları ile bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren bankalara bağımsız denetim,iç kontrol ve mevzuat ve vergi danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.

TAŞIMACILIK-LOJİSTİK

Küreselleşme ile birlikte talebin gittikçe artması ,küçük paketler halinde taşımacılık hizmetine talebin artmasını sağlamıştır.Bu talebe paralel olarak lojistik,kurye ve dağıtım hizmetleri veren işletmeler, 1990’lı yıllardan başlayarak ülkede öenmli bir sektör oluşturmuştur.

KKTC’nde faaliyet gösteren kargo taşımacılığı işletmeleri gerek küçük etap mal ,gerekse posta taşımada önemli bir yer tutmaktadır.Sektörün yapısı itibarı ile vergi mevzuatına uyum göstermesi gereken farklı faaliyetleri vardır.Firmamız bu sektörde yıllardır verdiği hizmete dayalı olarak sahip olduğu bilgi ve deneyimini vergi konularında danışmanlık ve bir de yasal bir zorunluluk olan bağımsız denetim hizmeti vererek bu sektördeki firmalara sunmaktadır.

YOLCU TAŞIMACILIĞI

Dünyada her gün milyonlarca insan,bulundukları yerlerden toplatı,ziyaret, organizasyonlara katılma,tatil gibi amaçlarla geçici bir süre ayrılmaktadır. Bu ulaşım yoğunluğu karşısında havayolu, denizyolu ve karayolu ile yolcu taşıyan ulaştırma şirketleri de büyük bir rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.Ulaştırma şirketleri içerisinde zaman tasarrufu açısından havayolu şirketleri tercih edilmektedir.

Artan talep karşısında önemli hale gelen başta havayolu şirketleri finansal açıdan da güçlü olmaları gerekmektedir.Sektörün büyük yatırım ihtiyaçları ve performans ölçümleri değerlendirilmesi profesyonel hizmet gerektirmektedir.YMD Muhasebe ve Denetim 1996 yılından başlayarak havayolu ile yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin bağımsız denetçi ve vergi danışmanlığı görevini yürütmektedir.Bu şirketlerin muhasebe kayıt sistemlerinin gözden geçirilmesi ve iç kontrol sisteminin tam randımanlı bir duruma gelmesi ile ilgili çalışmalar da firmamızın önemli hizmetleri arasında yer almaktadır.

İÇME VE KULLANMA SUYU DAĞITIMI VE KAN. İŞL.

KKTC’de içme ve kullanım suyu dağıtım ve kanalizyon işletmesi yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir.Belediyelerin yürüttükleri içme ve kullanım suyu dağıtım ve kanalizasyon hizmetlerinin bir elden yürütülmesi için bir Limited Şirket oluşturulmuştur.Su dağıtım ve kanalizasyon hizmeti yürütecek şirketin stratejik işletme planı firmamızın uzman elemanları tarafından hazırlanmıştır.Bunun yanında firmamız gerek KKTC Şirketler Yasası, gerekse Vergi Mevzuatı ile su ile ilgili yasalara bağlı olarak şirketin mevzuat karşısındaki sorumlulukları ile ilgili danışmanlıkta bulunmaktadır.Şirketin bağımsız denetçilik ve vergi danışmanlığı da firmamız elemanları tarafından verilmektedir.

YAT LİMANI (MARİNA) İŞLETMECİLİĞİ

Denizler çok eski devirlerden beri taşıma sağlayan en önemli alanlar olarak insanlığa hizmet etmiştir. Son yıllarda artan küreselleşmenin gelişmesinde de denizler önemli rol oynamakta, özellikle önemi hızla artan deniz turizmi,turizm aktiviteleri içerisinde, özellikle turizm sektörü için temel bir faktör, dünya ülkeleri için bir cazibe merkezi olmuştur.Yoğun kent yaşamının getirdiği baskıyla , insanların deniz ve doğa özlemlerinin giderek artması ekonomik refah düzeyinin yükselmesi ve teknojik gelişmeler , yatcılık ve ona bağlı olarak yat limanı(marina) sektörünü hızla geliştirmiştir.
Dünyadaki yatcılık ile ilgili gelişmeden ülkemiz de payını almıştır.KKTC’nde Karpaz yarımadasında ülkenin ilk yat limanı (marina) faaliyet göstermektedir.Bu yat limanı işletmeciliği bundan sonra ülkemizde yatcılık alanındaki gelişmelere öncülük yapacaktır.

YMD Muhasebe ve Denetim KKTC’nde ilk defa faaliyet gösteren yat limanı işletmesinin, kuruluşundan itibaren günümüze kadarki gelişmesinde finansal konularda danışmanlığını yürütmüştür.Hizmetlerimiz mevzuat danışmanlığına ilaveten bağımsız denetim ve vergi danışmanlığını içermektedir.Bu sektörün gelişmesi için hazırlanmış teşviklerin işletmeye uygulanmasında da firmamız gerekli hizmet desteğini sağlamaktadır.

BASIN VE YAYIN

KKTC’nde gerek yazılı, gerekse görsel basın demokrasi gereği önemli bir sektör oluşturmaktadır.Ülkede yayın yapan gazetelerin sayısı onun üzerindedir.Bunun yanında radyo ve televizyon yayınları yapan kuruluşlar da bulunmaktadır.
Yazılı ve görsel basın kurumları yayın etiği çerçevesinde yayınları sürdürmeleri dışında finansal açıdan da ülkedeki mevzuata bağlı olarak kurallara uymak zorundadırlar.KKTC’nde faaliyet gösteren bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarına bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı hizmeti sağlayan firmamız bu hizmetleri yıllardır edindiği bilgi ve deneyim birikim temelinde vermektedir.

SİGORTA HİZMETLERİ

KKTC’nde Sigortacılık alanında faaliyet gösteren kurumlar KKTC’nde sigortacılığın yasal temelini oluşturan KKTC Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası altında faaliyet göstermektedirler.Sigorta sektöründe yasal mevzuat tesis edildikten sonra bu yasa ve tebliğler doğrultusunda sigortacılık sektöründe önemli gelişmeler yer almış,sigorta şirketlerinin kuruluşu ve teknik karşılık hesaplamaları konularında değişiklikler kaydedilmiştir.

KKTC’nde faaliyet gösteren sigorta şirketleri yerel mevzuat ve uluslararası kurallar çerçevesinde bağımsız denetime ve belirli dönemlerde rapor sunmaya tabidir.YMD Muhasebe ve Denetim olarak sigorta alanında faaliyet gösteren kurumlara bağımsız denetim,raporlama desteği, muhasebe danışmanlığı ve vergi konularında hizmet vermekteyiz.Mevcut durum ile KKTC’nde faaliyet gösteren önde gelen sigorta şirketlerinin denetim ve vergi danışmanı olarak ,sektörde önemli bir görevi yürütmekteyiz.

PETROL ARAMA VE DEPOLAMA

KKTC’nde faaliyet gösteren uluslararası faaliyetleri bulunan petrol ve gaz arama şirketleri ile petrol dağıtım şirketlerine bağımsız denetim, vergi danışmanlığı ve mali danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

TELEKOMÜNİKASYON

Telekomünikasyon sektörü son 20 yıl içerisinde en hızlı değişim ve gelişim gösteren sektörlerin başında gelmektedir.Sıkı rekabet koşulları, müşteri ilişkilerinin öneminin artması, yasal mevzuat,teknolojik gelişme ayak uydurma bu sektörün karşılaştığı konuların başında gelmektedir.

YMD Muhasebe ve Denetim KKTC’nde son yıllarda büyük gelişme gösteren GSM operasyonlarını yürüten şirketlerin faaliyet gösterdiği dinamik ortamına ve yüksek beklentilerine cevap verecek uzman kadroya sahiptir.Yıllardır KKTC’nde faaliyet gösteren en önemli GSM operatörüne bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı hizmeti veren firmamız bu alandaki bilgi birikimi önemli bir varlığımızdır.

SANAYİ

KKTC’nde ülke ölçeğine bağlı olarak sanayi sektörü de belirli bir gelişme göstermektedir.Sanayi sektörü içerisinde farklı dallarda üretim yapan orta ve küçük ölçekli işletmeler KKTC yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde , bağımsız denetim ve vergi danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır.Firmamız bu konularda yıllardır çeşitli dallarda faaliyet gösteren sanayi şirketlerine denetim ve vergi konularında danışmanlıkta bulunmakta, teşvik yasaları altında verilen teşviklerin alınmasında yardımcı olmaktadır.

TURİZM

Turizm sektörü KKTC’nde lokomotif sektör olarak kabul edilmektedir.2000’li yılların başından itibaren ülkede önemli sayılacak turizm yatırımları gerçekleştirilmiş ve turist sayısında önemli artışlar oluşmuştur.
Turizm sektörüne yatırım için ilginin temelinde KKTC’nin doğal güzellikleri dışında , yatırımcılara sunulan cazip teşvikler yatmaktadır.Teşvik yasalarına dayalı olarak teşvik alarak yatırım yapan yatırımcılar için büyük ölçüde vergi avantajları vardır.Yüzde yüz oranına kadar verilebilen yatırım indirimleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlere önemli vergi avantajı sağlamaktadır.
Firmamız uzun yıllardır KKTC’nde faaliyet gösteren turizm tesislerinin bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı yürütmektedir.Bunun dışında ülkede yatırım yapmak isteyen potansiyel yatırımcılara da teşvik yasaları altında teşvik alınmasına da yardımcı olmaktayız.

EĞİTİM (YÜKSEK OKUL VE ÜNİVERSİTELER)

KKTC 1980’li yıllardan itibaren yüksek öğrenim alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir.Devlet tarafından kurulan üniversite dışında özel sektörün veya vakıfların sahip olduğu üniveristeler ile Türkiye’de faaliyet gösteren üç üniversitenin kampüsleri da KKTC’ndeyüksek öğrenim alanında faaliyet göstermektedir.Bunun dışında orta eğitim seviyesinde de özel okulların sayısı gittikçe artmakta ve ülkede önemli bir sektör oluşmaktadır.Eğitim sektörü ülke ekonomisi içerisinde turizm ile birlikte lokomotif görevi görmektedir.

Firmamız kuruluşundan başlayarak üniversitelerin tescili, muhasebe kayıt sistemlerinin kurulması,bağımsız denetçiliği,vergi danışmanlığını çok uzun yıllardır yürütmektedir. Bu konuda uzun yıllara deneyim kazanmış elemanlarımız sıkça değişen yasal mevzuat ve uluslararası uygulamaların bu kurumlarda da zamanında ve eksizksiz uygulanmasını sağlamaktadır.

TİCARET

KKTC’nde ekonominin en önemli sektörlerinden birisi de ticaret sektörüdür.Ülkenin yapısı itibarı ile yerel ticari işletmelerin gelişmesi tüm sektörler içerisinde yıllardır önde yer almaktadır.
Ticaret sektöründe farklı iş kolları ve ürün alış verişi dolayısı ile şirketlerin faaliyetleri de farklılık göstermektedir.Bu farklılık içerisinde farklı ticari faaliyetlerde farklı muhasebe uygulamaları, farklı teşvikler ve vergi avantajları veya kısıtlamaları ile karşılaşılması olasıdır.Bu farklı uygulamaları yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek için birçok şirket firmamızdan hizmet almaktadır.
Firmamız ticaret sektörüne yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim, gerekirse uluslararası muhasebe standartları temelinde raporlama, vergi ve mali danışmanlıkta bulunmaktadır.Sektör içerisindeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz şirketlerin ihtiyaçlarına özel ve kaliteli bir hizmet sağlamamıza olanak sağlamaktadır.

İNŞAAT

Firmamız inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere denetim ve vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.KKTC ekonomisi içerisinde önemli bir yer işgal eden bu sektörün ekonomik gelişmelere bağlı olarak finansal risklerle karşılaşması büyük olasılıktır.Bunun dışında sıkça değişen vergi uygulamalarını yakından takip etmek ve yasal gereksinimleri zamanında yerine getirmek gerekmektedir.Ekonomik şartlara karşı volatile gösteren bu sektörde faaliyet gösteren kurumların iyi bir vergi ve yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.Firmamızın bu sektörde faaliyet gösteren kurumlardaki tecrübeleri bizleri sektördeki kurumlar için iyi bir konumlanmış bir profesyonel firma durumuna koymaktadır.

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

YMD Muhasebe ve Denetim yurtdışına yönelik olarak faaliyet gösteren ve elektrik enerjisi üreten ve dağıtan işletmelere hizmet vermektedir.Bu sektörde faaliyet gösteren kurumlar kesintisiz elektrik sağlamada önemli bir görev üstlenmektedir.Sektörün risk ağırlığı da dikkate alınarak bu sektörde faaliyet gösteren kurumlara bağımsız denetim,vergi danışmanlığı hizmetleri dışında ,uluslararası muhasebe standartlarına uygun raporlama hizmeti de sunmaktayız.Sektör ile ilgili bilgi birikimi olan elemanlarımız en iyi şekilde hizmet sunmaya hazırdır.

YMD MUHASEBE VE DENETİM​

Bizimle İletişime Geçin​

YMD Muhasebe ve Denetim sahip olduğu engin bilgi birikimi ve tecrübeyle, gerek büyük ulusal şirketlere ve kamu kuruluşlarına, gerekse hızla gelişen ve büyüyen uluslararası şirketlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.