fbpx
ymd muhasebe ve denetim

Muhasebe ve Mali İşler Hizmetleri

İş dünyasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullara paralel olarak kayıt sistemleri doğru ve hatasız bir şekilde yönetmelerine ve yasalar karşısında yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

YMD Muhasebe ve Denetim olarak yıllardır deneyimli ekibi ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere hizmet vermekteyiz.Verdiğimiz hizmetler aşağıda belirtilmektedir.

– Muhasebe
– Bordro
– Kurumlar Vergisi
– Katma Değer Vergisi
– Vergi Muhasebesi
– Tescil İşlemleri

Muhasebe
İş dünyasında faaliyet gösteren işletmelere muhasebe alanında gerekli desteği deneyimli elemanlarımız ile sağlamaktayız.Bunun için işletmelerin ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdikleri sektörü de dikkate alarak muhasebe konusunda gerekli bilgileri aktarmakta ve destek olmaktayız. Bu kapsamda:

– Tek Düzen Hesap Planı İle Uyumlu Muhasebe Kayıtları
– Yevmiye Defteri,Defter-i Kebir ve Muavin Defterlerin Tutulması
– Şirketler Yasası ve Tek Düzen Hesap Planı İle Uyumlu Mali Tabloların Hazırlanması
– Muhasebe Kontrol Hizmetleri
– Duran Varlık Muhasebesi,Kayıt ve Raporlama
– Hesap Planının Oluşturulması

Önemli muhasebe hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Bordro
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere deneyimli elemanlarımız tarafından maaş bordrolarının hazırlanmasını sağlamaktayız. Bu bağlamda ;

– Bordro Hazırlanması ve Mevzuat Gerekleri İle İlgili Danışmanlık
– Personelin Kayıtlarının Yapılması
– Sosyal Sigorta Kayıtlarının Yapılması
– İhtiyat Sandığı Kayıtlarının Yapılması
– İşe Giren veya İşten Çıkan Personel İle İlgili Olarak İlgili Resmi Kurumlara Beyanname Sunulması

Vergi Muhasebesi
KKTC’nde işletmelerin muhasebe kayıtlarını düzgün ve eksiksiz tutmaları mevzuat temelinde zorunlu kılınmıştır. Tutulan muhasebe kayıtları KKTC Şirketler Yasası tahdında hazırlanıp Şirket genel kurullarına sunulan mali tabloların hazırlanmasında temel oluşturmaktadır. Genel Kurullarda onaylanan mali tablolar Vergi Matrahının tesbitinde de temeldir.Bu nedenle tutulan muhasebe kayıtlarının vergi mevzuatına uygun tutulması gereklidir. YMD Muhasebe ve Denetim olarak müşterilerimize muhasebe kayıtlarının vergi yasalarına uygun bir şekilde hazırlanmasına gerekli mesleki desteği sağlamaktayız. Buna bağlı olarak;

– Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
– Gelir Vergisi Stopaj Beyannamelerinin Hazırlanması
– Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
– Vergi Hesaplamaları ve Vergi Beyannamelerinin İncelenmesi hizmetleri sağlanmaktadır

Tescil İşlemleri
KKTC’nde işletmelerin muhasebe kayıtlarını düzgün ve eksiksiz tutmaları mevzuat temelinde zorunlu kılınmıştır.Tutulan muhasebe kayıtları KKTC Şirketler Yasası tahdında hazırlanıp Şirket genel kurullarına sunulan mali tabloların hazırlanmasında temel oluşturmaktadır.Genel Kurullarda onaylanan mali tablolar Vergi Matrahının tesbitinde de temeldir.Bu nedenle tutulan muhasebe kayıtlarının vergi mevzuatına uygun tutulması gereklidir. YMD Muhasebe ve Denetim olarak müşterilerimize muhasebe kayıtlarının vergi yasalarına uygun bir şekilde hazırlanmasına gerekli mesleki desteği sağlamaktayız. Buna bağlı olarak;

– Vergi Dairesine Kayıt (Tescil)
– Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Kayıt (Tescil )
– İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Kayıt (Tescil) hizmetlerini içermektedir

ymd muhasebe ve denetim profesyonel ekibi
YMD MUHASEBE VE DENETİM​

Bizimle İletişime Geçin​

YMD Muhasebe ve Denetim sahip olduğu engin bilgi birikimi ve tecrübeyle, gerek büyük ulusal şirketlere ve kamu kuruluşlarına, gerekse hızla gelişen ve büyüyen uluslararası şirketlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.