fbpx
ymd muhasebe ve denetim

Danışmanlık Hizmetleri

Şirket Kuruluşu

YMD Muhasebe ve Denetim KKTC’nde mevcut yasalara bağlı olarak limited şirket kuruluşu yapmaktadır.

KKTC nde kurmayı tasarladığınız yerel limited Şirket kuruluşunda istenilen belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

a) Şirket’in en az 2 hissedarı olacaktır.

b) Şirket’in hissedarlarının uyruğu şirket sermayesinin asgari düzeyini belirlemek için önemlidir. Şirket’in hissedarlarının tamamen KKTC vatandaşları olması halinde şirket en az TL 30,000 – TL 40,000 sermaye ile kurulabilir. Şirket’in hissedarlarından bir tanesinin bile yabancı uyruklu olması halinde şirket en az ABD Doları 100,000 karşılığı sermaye ile kurulabilir. Bu asgari sermaye koşulu sermayenin ABD Doları olarak kaydını ve yatırılmasını gerektirmez. Sermaye Türk Lirası olarak yatırılır ve kayıt edilir.

c) Şirket’in hissedarları gerçek veya tüzel kişiler olabilirler.

d) Şirket kuruluşunda kurucu hissedarların gerçek kişi olmaları halinde noter tasdikli nüfus cüzdanları veya pasaport suretleri KKTC elçilik veya konsolosluklarında, KKTC elçilik veya konsolosluklarının olmadıkları yerlerde Türkiye Cumhuriyeti elçilik veya konsolosluklarında onaylandıktan sonra istenir.

e) Şirket’in hissedarlarından bir veya birkaçının tüzel kişi olması halinde istenilen belgeler şunlardır:

      i) Tadilatları ile birlikte şirketin ana sözleşme ve tüzüğü;

      ii) Hissedar olacak şirket’in yönetim kurulu üyelerinin en son tarihe göre tam listesi, ikamet adresleri ile uyrukları. Yönetim kurulu üyelerinin noter tasdikli nüfus cüzdanları veya pasaport fotokopileri sureti KKTC elçilik veya konsolosluklarında onaylanır. KKTC elçilik veya konsolosluğunun olmadığı ülkelerde bu onay işlemi Türkiye Cumhuriyeti elçilik veya konsolosluklarında yapılabilir;

      iii) Hissedar olacak şirket’in yönetim kurulu üyelerinin savcılıktan alınacak sabıkasızlık belgeleri;

      iv) Hissedar olacak şirket’in hissedarlarının en son tarihe göre tam listesi ile ikamet adresleri, sahip oldukları hisse türleri, bu hisselerin adetleri ve değerleri. Şirket hissedarlarının noter tasdikli nüfus cüzdanı veya pasaport suretleri. Bu dokümanlar da elçilik veya konsolosluk onayı gerektirmektedir. Ayrıca şirketin halka açık şirket olması halinde şirketi kontrol edebilecek hisselere sahip hissedarların savcılıktan alınmış sabıkasızlık belgeleri;

      v) Hissedar olacak Şirket’in kayıtlı olduğu ülke veya şehrin Ticaret Odasından alınacak şirketin faaliyette olduğunu gösteren belge;

      vi) Hissedar olacak şirket’in KKTC nde kurulacak bir şirkette ne kadar ve hangi oranda hisse satın alacağını ve kurulacak şirketin ana sözleşmesini kimin imzaya yetkili olduğunu belirten yönetim kurulu kararı;

      vii) Hissedar olacak şirket’in son üç yıllık denetlenmiş faaliyet raporları;

f) Şirkette direktör olacak kişinin yabancı uyruklu olması halinde savcılıktan alınacak sabıkasızlık belgesi.

Şirket kuruluşu yukarıda belirtilen evrakların hazır olması halinde 8 – 10 gün bir süre alabilir. Bu arada şirketin kaydı için evrakların teslim edilip onaylanması sonrasında yabancı uyruklu hissedarların sahip oldukları hisseler karşılığını KKTC ne transfer etmeleri gerekir. Bu miktar şirket kurulana kadar bloke kalır ve şirket kurulunca çözülür.

Aile Anayasası Hazırlanması
Aile anayasası son yıllarda gelişen kurumsal sorumlulukla birlikte birçok ailenin gerek kendi aile üyeleri arasındaki, gerekse ailenin sahip olduğu şirketler ve çalışanlarla ilişkilerinin çerçevesinin belirlendiği,karşılıklı görev,yetki ve sorumlulukların ortaya konduğu bir aile anlaşmasıdır.Aile ve işle ilgili tüm ilişkilerde bu belgenin esas alınmasının karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı,aile bağlarını güçlendiren birlikte çalışmaktan haz duyulan , etkili ve verimli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Firmamızın KKTC’nde kurumsallaşma çalışması içerisindeki şirketlerin mevcut hissedarları ve gelecek hissedarları olan aile üyelerinin hak, yetki ve sorumluluklarının belirleyen aile anayasasını hazırlamaktadır.Gittikçe değişen ekonomik koşullar ve küreselleşmenin getirdiği değişimlere ayak uydurmak gayretindeki ailelerin sahip oldukları varlıkları gelecekte yönetme konusunda ihtiyaç duydukları çalışmalarda firmamızın deneyimli elemanları gerekli hizmeti sunmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı
Dünyamızda serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi ve küreselleşmenin hızlanması ile birlikte rekabet ortamı ilerlemiş ve kurulan bu rekabet ortamına uyum sağlamak durumunda kalmışlardır.Gerek ülkemizde gerekse dünyada piyasalar hızla değişim göstermekte,ürünler farklılaşmakta,teknoloji gelişmekte yeni buluşlar yeni uygulamalar ortaya çıkmakta ve tüketiciler bu değişimlere karşı farklı davranışlar içerisine girmektedir.Bu gelişen durumlarda kurumlar günün getirdiği farklı koşullarda mücadele etmek zorundadırlar.Bu koşulların nasıl aşılacağını çözmede firmamız kurumlara yardımcı olmaya çalışmaktadır.Verdiğimiz hizmetler arasında:

– Stratejik İşletme Planı Hazırlama
– Mali işler biriminizin çalışmasının verimli hale getirilmesi.

bulunmaktadır.

YMD MUHASEBE VE DENETİM​

Bizimle İletişime Geçin​

YMD Muhasebe ve Denetim sahip olduğu engin bilgi birikimi ve tecrübeyle, gerek büyük ulusal şirketlere ve kamu kuruluşlarına, gerekse hızla gelişen ve büyüyen uluslararası şirketlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.